PROEN s.r.o.
  Vyhľadávanie        
 
Slovensky
English
 
O firme
Filozofia
Ponuka
Aktuality
Referencie
Partneri
Kontakt

PROEN s.r.o. 

Poradenstvo, energetické audity, plánovanie, projektový manažment, komunálne public relations v oblasti energetiky a životného prostredia.

 
Aktuality / Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. marca 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-14-1.

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je vykonať zmenu v podmienkach poskytnutia pomoci definovaných výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorými sú oprávnenosť výdavkov a ďalšie podmienky poskytnutia pomoci.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie súčasne rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy OPŽP-PO4-14-1 z 23.03.2015 na 07.04.2015, t.j. o 15 kalendárnych dní.

Späť na aktuality
    Tlač stránku   Tlač stránku
PROEN s.r.o.
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 4445 3781, 4445 3783
Fax: +421 2 4445 3521
E-mail: office@proen.sk
 
Powered by Webcredit s.r.o.