PROEN s.r.o.
  Vyhľadávanie        
 
Slovensky
English
 
O firme
Filozofia
Ponuka
Aktuality
Referencie
Partneri
Kontakt

PROEN s.r.o. 

Poradenstvo, energetické audity, plánovanie, projektový manažment, komunálne public relations v oblasti energetiky a životného prostredia.

 
Ponuka

Zaoberáme sa poradenskou činnosťou v oblasti životného prostredia, úspor energie, riadenia systémov a financovania. Ťažisko našej činnosti tvoria projekty pre priemysel a komunálnu sféru zamerané na úsporu energie a riešenie otázok životného prostredia.

Regiónom, mestám, obciam, podnikom a podnikateľom ponúkame

 poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie


Poradenstvo a konzultácie so zameraním na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania životného prostredia, najlepšie dostupné techniky (BAT)

Projektové zámery a podnikateľské plány

Priemyselné a komunálne štúdie, štúdie uskutočniteľnosti

Energetické audity, energetické koncepcie

Spracovanie technického due diligence

Finančné a ekonomické analýzy

Poradenstvo pri financovaní projektových zámerov

Žiadosti do podporných fondov

Vykonáva činnosť energetického audítora podľa § 13 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti (ďalej len „zákon“), je zapísaná v zozname poskytovateľov podpornej energetickej služby podľa § 16 zákona (rozhodnutie č. 19976/2015-4100-30696) a v zozname poskytovateľov energetickej služby s garantovanou úsporou energie podľa § 19 zákona (rozhodnutie č. 19976/2015-4100-30703).


 


    Tlač stránku   Tlač stránku
PROEN s.r.o.
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
Mob.: +421 905 338 174
E-mail: office@proen.sk
 
Powered by Webcredit s.r.o.