PROEN s.r.o.
  Vyhľadávanie        
 
Slovensky
English
 
O firme
Filozofia
Ponuka
Aktuality
Referencie
Partneri
Kontakt

PROEN s.r.o. 

Poradenstvo, energetické audity, plánovanie, projektový manažment, komunálne public relations v oblasti energetiky a životného prostredia.

 
Aktuality
Energetický audit
Energetickým auditom sa rozumie systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb.
Energetický audit
  01.01.2016 - 00:00      Viac
Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-14-1
Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
  02.03.2015 - 10:00      Viac
TERMÍN POVINNÉHO ENERGETICKÉHO AUDITU PRE VEĽKÉ PODNIKY SA BLÍŽI
Veľký podnik, ktorý vznikol alebo sa stal veľkým podnikom pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 321/2014 Z. z., je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu podľa § 14 ods. 1 najneskôr do 5.12.2015.
TERMÍN POVINNÉHO ENERGETICKÉHO AUDITU PRE VEĽKÉ PODNIKY SA BLÍŽI
  21.01.2015 - 9:00      Viac
Harmonogram výziev Operačného programu Kvalita Životného prostredia
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 (OP KŽP) na obdobie marec 2015 – február 2016.
Harmonogram výziev Operačného programu Kvalita Životného prostredia
  20.01.2015 - 9:00      Viac
Otvorené výzvy Operačného programu Životné prostredie
Ešte sú možnosti získania nenávratného finančného príspevku na riešenie problematiky environmentálnych záťaží.
Otvorené výzvy Operačného programu Životné prostredie
  15.01.2015 - 9:00      Viac
Otvorené výzvy Operačného programu Životné prostredie
Ešte sú možnosti získania nenávratného finančného príspevku na projekty ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy z Operačného programu Životné prostredie 2007 – 2013 (OPŽP).
Otvorené výzvy Operačného programu Životné prostredie
  15.01.2015 - 9:00      Viac
Štrukturálne fondy EÚ
Cieľom poskytovaných služieb je uzavretie zmluvy o poskytnutí nenávratnej finančnej pomoci (NFP) medzi klientom a príslušným poskytovateľom pomoci a úspešná realizácia projektu klienta.
Štrukturálne fondy EÚ
  01.07.2010 - 00:00      Viac
Program energetickej efektívnosti
Program energetickej efektívnosti znázorňuje zásobovanie energie a spotrebiteľské štruktúry. Výsledokom je návrh možných kvalitatívnych a kvantitatívnych opatrení, ktoré umožnia optimálne využitie energie.
Program energetickej efektívnosti
  01.07.2010 - 00:00      Viac
Obnoviteľné zdroje energie
Poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Obnoviteľné zdroje energie
  01.07.2010 - 00:00      Viac
21. Storočie
Článok v časopise 21. Storočie - 01/2010
21. Storočie
  01.07.2010 - 00:00      Viac
<< 1 [2] 3 >> Koľko aktualita na stránke?
    Tlač stránku   Tlač stránku
PROEN s.r.o.
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
Mob.: +421 905 338 174
E-mail: office@proen.sk
 
Powered by Webcredit s.r.o.